sondakika

Adiyat Suresinin okunuşu ve anlamı! Adiyat Suresinin faziletleri ve önemi nedir?

Adiyat Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 100. suresidir. 11 ayetten oluşur.

Adiyat suresi, Mekke’de nazil olmuştur. Adiyat suresi adını ilk ayetinde geçen ve “koşan atlar” mânasına gelen el-Âdiyat kelimesinden almıştır. İnsanlarda yaygın bazı karakterler vurgulanarak, sinelerde saklı olan şeylerin bile açığa çıkarılacağı mahşer günü hatırlatılır, insanın o güne göre kendisini ayarlaması ders verilir.

Adiyat suresinde, İnsanoğlunun nankörlüğü ve mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği söz konusu edilmektedir. Bu mala düşkünlükle beraber insanların yüce Allah ‘ın verdiği nimetlere şükretmeyi bilmemesi de anlatılmaktadır. İnsana verilen onca nimet karşısında şükredilmemesi ve verilen onca şeye rağmen insanın onu yaratan, rızkını veren, koruyan, gözeten, ona kendisinden daha yakın olan Rab ’bine karşı nankör oluşundan da bahsedilmektedir. Bununla birlikte kıyamet günü ortaya çıkacak olan sıkıntılı hallerden de Adiyat suresinde bahsedilmiştir.

ADİYAT SURESİNİN OKUNUŞU

adiyat suresi

Bismillahirrahmanirrahim

1- Vel adiyati dabha
2- Fel muriyati kadha
3- Fel muğırati subha
4- Fe eserne bihı nak’a
5- Fe vesatne bihı cem’a
6- İnnelinsane li rabbihı le kenud
7- Ve innehu ala zalike le şehıd
8- Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9- E fe la ya’lemü iza bu’sira ma fil kubur
10- Ve hussıle ma fis sudur
11- İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

ADİYAT SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1- O harıl harıl (savaşa) koşanlara,
2- (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,
3- Sabahleyin akın edenlere,
4- Tozu dumana karıştıranlara,
5- Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,
6- Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.
7- Ve kendisi de buna şahittir.
8- Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.
9- Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.
10- Ve sinelerin içindekiler derlenecek.
11- O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.

ADİYAT SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurur ki; “Her kim Adiyat Suresi’ni okursa kendisine Müzdelife’de sabahlayan ve orda bulunan topluluğa şahid olan kişilerin sayısınca on hasene”

Muhammed b. Nâsır’ın Atâ b. Ebî Rebah (ra) den merfuân yaptığı rivayette, İbn Abbas’ın (ra) şöyle dediği nakledilmiştir;

«İzâ zülzile sûresi Kur’ân’ın yarısına; ve’l-âdiyat sûresi de Kur’ân’ın yarısına, kul huvallah sûresi de Kur’ân’ın üçte birine muâdil (eşdeğerde)dir.» (Şevkani, Fethü’l-kadir: 5/481.) 

Bir rivayete göre;

Sureyi 3 defa okuyan nazardan korunur.

Uykusunda korkan, yatmadan önce 7 kere okumalıdır.

Her gün okuyanın rızkı artar.

Bu sureyi yazıp da üzerinde taşıyan kişi ise korkularından emin olur ve kendisine rızk kapıları açılır.

ADİYAT SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Hafız Bezzar, İbn Ebî Hatim ve Hâkim’in İbn Abbas (ra)dan yaptığı rivayete göre, Resûlüllah (asm) Efendimiz bir kaç atlıyı bir yana göndermiş bulunuyordu. Aradan bir ay geçmesine rağmen onlardan bir haber gel­medi. Bunun üzerine Âdiyat Sûresi indi. (Süyûti, Esbabu Nüzûli’l-Kur’ân: 122)

Müfessir Kurtubî’nin tesbitine göre: Resûlüllah (asm) Efendimiz, Be­ni Kinâne Kabilesine bir süvari müfrezesi gönderdi. Ancak aradan hayli zaman geçmesine rağmen onlardan bir haber çıkmadı. Müfrezenin ba­şında ise, Ansar’dan Münzir b. Amr bulunuyordu ki, bu zat nakiplerden biri idi. Münafıklar, gönderilen bu müfrezenin öldürüldüklerini iddia edip et­rafa yaymaya ve kargaşa çıkartmaya başladılar. Bunun üzerine müfreze­nin Allah yolunda selâmette olduğunu belirtir anlamda Âdiyat Sûresi in­dirildi. (Tefsir-i Kurtubi: 20/155.)

OKU

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close
%d blogcu bunu beğendi: